BYGSTAD 21.nov – 3. des.

Velkommen til møteserie på BYGSTAD BEDEHUS 21. nov – 3. des.

Tirsdag 21. nov – fred 24. nov kl 19.30

Lørdag 25. nov IKKE MØTE

Søndag 26. nov Kl 16,30

Mand 27. nov IKKE MØTE

Tirsdag 28. nov – lørd 2. des kl 19,30

Søndag 3. des kl 11.00

Bønn en halv time før kveldsmøtene!

BC153126-B955-4D6B-AB29-BAC70D47FEB8

VALLE I SKODJE 1.-5. november

       Lysbilde 90DU er velkommen til møter i Valle bedehus, som
ligger ca 3 mil fra Ålesund i Skodje kommune.
Det blir møter hver kveld kl 19.00.
Bønn kl 18.30
Onsdag 1. nov. Sang av Runa Welle og Anne Lise Norstrand
Torsdag 2. nov. Sang av Morgan Berg
Fredag 3. nov. Sang av Vatne Musikkor
Lørdag 4. nov. Sang av Helene Rundereim
Søndag 5. nov. KL 11.00 Familemøte.
Sang av VALLE BARNEKOR  

Søndag kl 19.00 Sang av Kolbjørn Gjerde

Det er fint å samles for å ta imot det Jesus vil gi oss!
Be for Valle og takk til deg som er med i bønn!
Hilsen Marit

                                        

EIDSVÅG I ROMSDAL25.-29. oktober

IMG_0656
Jeg vil ønske velkommen til ny møteuke
på EIDSVÅG BEDEHUS:
Det blir møter hver kveld
fra onsdag 25.- søndag 29. oktober.
Hverdager hver kveld kl 19,30
Søndag kl 16,00
Bønn en halv time før møtene!

DU ER VELKOMMEN!
TAKK TIL DEG SOM ER MED I BØNN!

«Sier ikke dere at det ennå er fire måneder,
og så kommer høsten?

Se, jeg sier dere:
Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst!» Joh 4:35


Hilsen Marit

MOLDE 5.-15.oktober

IMG_0654Velkommen til møter i 
Molde bedehus 5.-15. oktober!
Det blir møter hver dag unntatt mandag 9. oktober.
Torsdag 5/10:  Kl 19,00 Møte. Sang: Molde Gospel 
Fredag 6/10: Kl 11,30 Minikonsert på Moldetorget
Kl 19,00 Møte. Sang av Bård Heiseldal
Lørdag 7/10 kl 11,30 Minikonsert på AMFI Roseby
Kl 19,00 Møte. Sang av Inger Lise og Asmund Smenes
Søndag 8/10 Kl 11,00 Søndagsmøte. Sang av Solveig og Bård Awana
Kl.19,00 Møte. Sang av Lars Martin Brusdal
Tirsdag 10/10 Kl 19,00 Møte: Sang av Romsdalskameratene
Onsdag 11/10 Kl 11,00 Besøk på Eldres kultursenter, Vektergt.
Kl 19,00 Møte. Sang av Rigmor m/ team.
Torsdag 12/10  kl 11,00 Formiddagstreff 
Kl 19,00 Møte. Sang av Marit Røykenes Dahle
Fredag 13/10 Kl.19,00 Møte. Solemdal misjonskor
Lørdag 14/10 Kl 11,30: Glomstua med sang og vitnesbyrd
Kl 19,00 Møte. Sang av Randi Marie m/ team PRIMA
Søndag 15/10 STORSAMLING kl 17,00 Sang av NRI-koret og Rigmor m/team

Bønn en halv time før kveldsmøtene!

Be for Molde og Romsdal!
Hjertelig velkommen!!