HAFSLO I INDRE SOGN 27. februar – 4. mars

22555109_1314638468645692_3827707828850569146_n Velkommen til møter i Hafslo bedehus
tirsdag 27. februar – søndag 4. mars.
Møtetid alle kvelder kl 19.30
Bønn kl 19.00

Søndag kl 11.00 blir det også møte på VEITASTROND.

«Jeg gleder meg over ditt ord som en som finner stort bytte.» Sal 119:162

La oss samles og glede oss over Guds Ord og det Jesus vil tale til oss om!
Takk til deg som er med i bønn for
Hafslo og Indre Sogn!
Hilsen Marit

FRÆNABU MISJONSSENTER 14. – 18. februar

Velkommen til møter på Frænabu Misjonssenter
onsdag 14. – søndag 18. februar.

Marit stokken og Jarle Berland
Hverdager kl 19.00
Bønn kl 18.15

Søndag kl 11.00 taler Jarle på Frænabu

Søndag kl 11.00 taler Marit på Molde bedehus.

Håper vi ser deg! Takk til deg som er med i bønn!8E1279E8-9EF4-4838-9137-C729E2C76ADA

NESSJØEN PÅ SOTRA 9. – 12. og 14. januar

Velkommen til møter på bedehuset på Nessjøen på Sotra
9.-12. og 14. januar!
Alle kvelder kl 19.00
Bønn kl 18.30
Lørdag 13. januar SAMLINGSFEST på FJELL-Ly kl. 18.00
«Så tenn i vårt hjerte din hellige ild! For alltid og evig vi hører deg til!»
Velkommen til møtene! Be for Sotra!
Hilsen Marit
14AADD54-5F2B-413D-9DD1-17D0411D18AA