NESSJØEN PÅ SOTRA 9. – 12. og 14. januar

Velkommen til møter på bedehuset på Nessjøen på Sotra
9.-12. og 14. januar!
Alle kvelder kl 19.00
Bønn kl 18.30
Lørdag 13. januar SAMLINGSFEST på FJELL-Ly kl. 18.00
«Så tenn i vårt hjerte din hellige ild! For alltid og evig vi hører deg til!»
Velkommen til møtene! Be for Sotra!
Hilsen Marit
14AADD54-5F2B-413D-9DD1-17D0411D18AA

MØTENE I BYGSTAD FORTSETTER 3.-7. januar

Før jul fikk jeg være i Bygstad i nesten tre uker. Det var fint å møte Jesus sammen med folket der. Å se en stor Gud i arbeid, er inspirerende! Nå blir det ny møteuke der, den første for meg i det nye året.

Derfor er du velkommen til bedehuset i Bygstad onsdag 3. – søndag 7. jan.

Møtene starter kl 19,30 hver kveld. Bønn kl 19.00

TAKK TIL DEG SOM ER MED I BØNN FOR BYGSTAD OG SUNNFJORD!

»HA TRO TIL GUD!» Mark 11,22

Hilsen Marit
0EA6E5C4-63D4-4BA1-B6CC-89CD05650987

GODT NYTTÅR!

I dag vil vi takke dere som har fulgt oss og bedt for oss i året som ligger bak! Også dette året har  Guds nåde og forbønn holdt oss oppe. Vi vil ønske dere et velsignet godt nyttår! La oss be om at det blir et år der Ordet og bønnen får være i sentrum i våre liv! Jesus har bruk for oss alle!

»Tenk hvilken nåde det er av Gud, at vi får være hans sendebud!»

»Herren, han som drar foran deg, han skal være med deg – han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs.» 5. Mos 31,8

Gud velsigne deg!

Hilsen Marit og Irene

17E79253-CF67-49AE-A122-2C934F60CF0E

GOD JUL!

imagesU5YYRRCV

Vi vil ønske alle våre lesere en god og velsignet jul med
sangen av Haldis Reigstad:

Gå inn til den gleda som ventar,
gå like til Betlehem.
Det barnet som ligg der i krubba,
skal gjera deg glad igjen.
Han rann som ein kvist or den tørre jord,
Guds lovnader kviler på han.
Det nyfødde livet der inne
frå døden oss frelsa kan.
2)
I natta som er utan ende,
ei strålande stjerne skin.
Den vegen du finn gjennom ordet,
går like til barnet inn.
Han rann som ein kvist or den tørre jord,
Guds frelse til menneske kom.
Vi ser i det nyfødde livet
den himmelske herlegdom.
3)
Gå inn i den fattige stallen,
gå inn til eit morgongry.
Der får du eit møte med Jesus,
i han vert du fødd på ny.
Han rann som ein kvist or den tørre jord,
Gud planta sitt heilage sæd.
:/:Vi bøyer oss stille for Kongen
Som kom til vår jord med fred.:/:

Tekst: Haldis Reigstad 1995
Tone: Irene Krokeide Alnes 2004