Reiserute

REISERUTE FOR MARIT OG IRENE   2016

IRENE KROKEIDE ALNES
30.03.16 – 10.04.16  Aksjon Haugesund  sm Marit
15.06.16 – 19.06.16  Aksjon i kretsen  Nordmøre og Romsdal sm Marit
21.06.16 – 26.06.16  Sommerdager Frænabu  Nordmøre og Romsdal  sm Marit
07.07.16 – 09.07.16 Justøy Bibelcamp sm Marit
11.07.16 – 17.07.16 Lyngdal Bibelcamp sm Marit
17.09.16 – 01.10.16 Si-Reiser Kypros sm Ragnar Ringvoll og Marit

I TILLEGG TIL DETTE er Irene programprodusent i P7 i 50 % stilling.

 

 MARIT STOKKEN
30.03.16 – 10.04.16  Aksjon Haugesund  sm Irene
19.04.16 – 24.04.16 Møter Gamlem, Sunnmøre
27.04.16 – 08.05.16  Aksjon Austevoll, Midthordland  sm Arne Pareli
11.05.16 Tysnes
12.05.-13.05.16 Eikelandsosen
15.05.16 Øvrebygda
25.05.16 – 29.05.16 Norheimsund s.m. Arne Pareli
31.05. – 05.06.16 Åseral
15.06.16 – 19.06.16  Aksjon på Averøy, Nordmøre og Romsdal sm Irene
21.06.16 – 26.06.16  Sommerdager Frænabu  Nordmøre og Romsdal  sm Irene
07.07.16 – 09.07.16 Justøy Bibelcamp sm Irene
11.07.16 – 17.07.16 Lyngdal Bibelcamp sm Irene
17.09.16 – 01.10.16 Si-Reiser Kypros sm Ragnar Ringvoll og Irene

Vi holder ut fordi Jesus har kalt oss,  Indremisjonen har sendt oss og mange ber for oss.

Derfor takker vi for familie og venners støtte. For forbønn. Og for Jesu løfte om aldri å slippe eller forlate sine.
Vårt motto i ImF er «Med Guds ord til folket» Det gir oss frimodighet og glede.
Stadig nye mennesker må få høre at
«Gud elsket verden så han ga sin sønn den enbårne, så hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.»
HILSEN MARIT OG IRENE