Reiserute

REISERUTE FOR MARIT OG IRENE

2017:

REISERUTE Marit
17.08.17-27.08.17  Fellesmøter Aksdal sm Irene
01.09.17- 03.09.17   Oslo M40  sm Irene
04.09.17-05.09.17  Personaldager  ImF
06.09.17-10.09.17 Sogn Indremisjon
16.09.17-30.09.17  Kypros Plussreiser sm Ragnar Ringvoll og Irene
05.10.17-15.10.17  Aksjon Molde sm Irene
25.10.17-29.10.17  Eidsvåg, Nordmøre og Romsdal
01.11.17-05.11.17  Sunnmøre
14.11.17-15.11.17  Midthordland
16.11.17-19.11.17  Lederkonferanse  ImF Straume  
22.11.17-03.12.17  Bygstad,  Sogn og Fjordane

REISERUTE Irene
17.08.17-27.08.17  Fellesmøter Aksdal sm Marit

01.09.17- 03.09.17   Oslo M40  sm Marit
04.09.17-05.09.17  Personaldager  ImF
16.09.17-30.09.17  Kypros Plussreiser sm Ragnar Ringvoll og Marit
05.10.17-15.10.17  Aksjon Molde sm Marit
16.11.17-19.11.17  Lederkonferanse  ImF Straume  
 

Vi holder ut fordi Jesus har kalt oss,  Indremisjonen har sendt oss og mange ber for oss.

Derfor takker vi for familie og venners støtte. For forbønn. Og for Jesu løfte om aldri å slippe eller forlate sine.
Vårt motto i ImF er «Med Guds ord til folket» Det gir oss frimodighet og glede.
Stadig nye mennesker må få høre at
«Gud elsket verden så han ga sin sønn den enbårne, så hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.»
HILSEN MARIT OG IRENE