Reiserute

REISERUTE FOR MARIT OG IRENE  VÅREN 2018

REISERUTE Marit
03.01.18 – 07.01.18  Fortsetter møtene i Bygstad
09.01.18 – 14.01.18  Midthordland,  Nessjøen 
24.01.18 – 28.01.18   Nordmøre og Romsdal sm Jarle 
31.01.18 – 11.02.18  Sunnmøre, møteaksjon Sula m Irene  
14.02.18 – 18.02.18  Nordmøre og Romsdal sm Jarle
27.02.18 – 04.03.18  Sogn og Fjordane , Hafslo 
07.03.18 -18.03.18  Møteaksjon Gjerdrum sm Irene 
17.04. – 20. og 22.04.18  Samskipnaden, Øystese
25.04.18 – 29.04.18  Nordhordland; Ytre Arna, Hordvik, Fedje
01.05.18 – 06.05.18  Færøyane. Kvinnestevne, jubileum + sangmøter sm Irene
04.06.18 – 07.06.18  ImF Rogaland Seniorleir  sm Jarle
08.06.18 – 10.06.18 ImF Rogaland, Ogna
12.06.18 – 17.06.18  ImF Sør, Flekkefjord sm Irene 
03.07.18 – 07.07.18 Fangekasa bibelcamp sm Irene
09.07.18 – 15.07.18 Lyngdal bibelcamp sm Irene

REISERUTE Irene
31.01.18 – 11.02.18  Sunnmøre, møteaksjon Sula sm Marit   

07.03.18 -18.03.18  Møteaksjon Gjerdrum sm Marit 
01.05.18 – 06.05.18  Færøyane. Kvinnestevne, jubileum + sangmøter sm Marit 
12.06.18 – 17.06.18  ImF Sør, Flekkefjord sm Marit  
03.07.18 – 07.07.18 Fangekasa bibelcamp sm Marit
09.07.18 – 15.07.18 Lyngdal bibelcamp sm Marit

 

 

 

 

 
 

Vi holder ut fordi Jesus har kalt oss,  Indremisjonen har sendt oss og mange ber for oss.

Derfor takker vi for familie og venners støtte. For forbønn. Og for Jesu løfte om aldri å slippe eller forlate sine.
Vårt motto i ImF er «Med Guds ord til folket» Det gir oss frimodighet og glede.
Stadig nye mennesker må få høre at
«Gud elsket verden så han ga sin sønn den enbårne, så hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.»
HILSEN MARIT OG IRENE