Reiserute

REISERUTE FOR MARIT OG IRENE   2016

IRENE KROKEIDE ALNES

07.07.16 – 09.07.16 Justøy Bibelcamp sm Marit
11.07.16 – 17.07.16 Lyngdal Bibelcamp sm Marit
29.08.16 – 30.08.16 Personaldager  ImF
17.09.16 – 01.10.16 Kypros Si-reiser  sm Ragnar Ringvoll og Marit
12.10.16 – 23.10.16 Fellesmøter Mosby ImF Sør sm Marit
02.11.16 – 13.11.16  Aksjon Sveio, Samskipnaden  sm Marit
MARIT STOKKEN
07.07.16 – 09.07.16 Justøy Bibelcamp sm Irene
11.07.16 – 17.07.16 Lyngdal Bibelcamp sm Irene
10.08.16 – 14.08.16  Talgje, ImF Rogaland
16.08.16 – 20.08.16  Gjerdsvika, Sunnmøre
21.08.16 Storsamling Møre barne- og ungdomsskule Herøy, Sunnmøre
29.08.16 – 30.08.16 Personaldager  ImF
31.08.16 – 11.09.16 Flekkefjord  ImF Sør
17.09.16 – 01.10.16 Kypros Si-reiser  sm Ragnar Ringvoll og Irene
12.10.16 – 23.10.16  Fellesmøter Mosby ImF Sør  sm Irene
02.11.16 – 13.11.16  Sveio Samskipnaden  sm Irene
23.11.16 – 27.11.16  Hundeidvik, Sunnmøre
01.12.16 – 04.12.16  Ådland, Karmøy
06.12.16 – 11.12.16 Sunnmøre

Vi holder ut fordi Jesus har kalt oss,  Indremisjonen har sendt oss og mange ber for oss.

Derfor takker vi for familie og venners støtte. For forbønn. Og for Jesu løfte om aldri å slippe eller forlate sine.
Vårt motto i ImF er «Med Guds ord til folket» Det gir oss frimodighet og glede.
Stadig nye mennesker må få høre at
«Gud elsket verden så han ga sin sønn den enbårne, så hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.»
HILSEN MARIT OG IRENE