Reiserute

REISERUTE FOR MARIT OG IRENE   2015

IRENE KROKEIDE ALNES

02.09 – 06.09 Randaberg sm Marit

11.09 – 13.09 Evangeliske sanger Valderøy, Sunnmøre sm Marit

19.09 – 03.10 Si-reiser KRETA, sammen med Marit og Ragnar Ringvoll

14.10 – 25.10 Fellesaksjon Giske kommune sm Marit

26.10 Forkynnersamling Bildøy

03.11 – 08.11 Ræge, Sola, ImF Rogaland sm Marit

I TILLEGG TIL DETTE er Irene programprodusent i P7 i 50 % stilling.

 

 MARIT STOKKEN

02.09 – 06.09 Randaberg sm Irene

09.09 – 10.09 og 13.09 Berge Bedehus, Herøy, Sunnmøre

11.09 – 13.09 Evangeliske sanger Sunnmøre, Valderøy. Sm Irene

19.09 – 03.10 Si-reiser, KRETA sm Irene og Ragnar Ringvoll

14.10 – 25.10 Aksjon Sunnmøre. Giske kommune sm Irene

26.10 Forkynnarsamling Bildøy

03.11 – 08.11 Ræge, Sola, ImF Rogaland sm Irene

11.11 – 15.11 Møter i kretsen. ImF Sør

25.11 – 29.11 Norheimsund, Samskipnaden

02.12-06.12. Auklandshamn, Samskipnaden

 

Vi holder ut fordi Jesus har kalt oss,  Indremisjonen har sendt oss og mange ber for oss.

Derfor takker vi for familie og venners støtte. For forbønn. Og for Jesu løfte om aldri å slippe eller forlate sine.
Vårt motto i ImF er «Med Guds ord til folket» Det gir oss frimodihet og glede.
Stadig nye mennesker må få høre at
Gud elsket verden så han ga sin sønn den enbårne, så hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.
HILSEN MARIT OG IRENE