Reiserute

REISERUTE FOR MARIT OG IRENE

VÅREN 2017:

Marit Stokken
03.01.17 – 08.01.17  Randesund ImF Sør sm Irene
10.01.17 – 15.01 Flekkerøy  ImF Sør   sm Irene
18.01.17 – 22.01.17 Bømlo Samskipnaden
01.02.17 – 05.02.17  Sunnmøre
07.02.17 – 12.02.17  Molde Nordmøre og Romsdal sm Irene
14.02.17 – 19.02.17  Nordmøre og Romsdal
28.02.17 – 05.03.17  Bygstad  Sogn og Fjordane
07.03.17 – 12.03.17  Aksjon Gjerdrum sm Irene
22.03.17 – 26.03.17  Felles Valestrand, Hauge, Gjerstad i Nordhordland
28.03.17                    Kvinnetreff på Nordhordland Folkehøgskole
29.03.17 – 02.04.17 Kyrkjekrinsen bedehus i Åsane
07.04.17 – 17.04.17  Si-reiser Israel sm Irene
02.05.17 – 07.05.17  Midthordland
18.05.17 – 28.05.17  Mauseidvåg bedehus, Sunnmøre sm Johan Halsne
06.06.17 – 11.06.17  ImF Rogaland
13.06.17 – 18.06.17  Brusand, Ogna og Sirevåg ImF Rogaland  sm Irene
29.06.17 – 02.07.17  Landssommerstevnet Øytun, Marit og Irene  ImF
10.07 – 16.07.17 Lyngdal bibelcamp sm Irene
18.07 – 19.07.17 Justøy bibelcamp sm Irene

Irene Krokeide Alnes
03.01.17 – 08.01.17  Randesund  ImF Sør sm Marit
10.01.17 – 15.01.17 Flekkerøya ImF Sør sm Marit
07.02.17 – 12.02.17  Molde, Nordmøre og Romsdal  sm Marit
07.03.17 – 12.03.17  Gjerdrum sm Marit
07.04.17 – 17.04.17  Israel  Si-reiser sm Marit
13.06.17 – 18.06.17  Brusand, Ogna og Sirevåg  ImF Rogaland sm Marit
28.06.17 – 02.07.17 Landssommerstevnet Alta,  ImF sm Marit
10.07 – 16.07.17 Lyngdal bibelcamp sm Marit
18.07 – 19.07.17 Justøy bibelcamp sm Marit

Vi holder ut fordi Jesus har kalt oss,  Indremisjonen har sendt oss og mange ber for oss.

Derfor takker vi for familie og venners støtte. For forbønn. Og for Jesu løfte om aldri å slippe eller forlate sine.
Vårt motto i ImF er «Med Guds ord til folket» Det gir oss frimodighet og glede.
Stadig nye mennesker må få høre at
«Gud elsket verden så han ga sin sønn den enbårne, så hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.»
HILSEN MARIT OG IRENE