Reiserute

REISERUTE FOR MARIT OG IRENE  VÅREN / HØSTEN 2018

REISERUTE Marit
04.06.18 – 07.06.18  ImF Rogaland Seniorleir  sm Jarle
08.06.18 – 10.06.18 ImF Rogaland, Ogna
12.06.18 – 17.06.18  ImF Sør, Flekkefjord sm Irene 
03.07.18 – 07.07.18 Fangekasa bibelcamp sm Irene
09.07.18 – 15.07.18 Lyngdal bibelcamp sm Irene                                                                                                                                                                                                                        15.08.18 – 26.08.18 Bygstad Sogn og Fjordane                                                                                      27.08.18  – 28.08.18 Personaldager ImF                                                                                                                                                   04.09.18 –  09.09.18 Langevåg Samskipnaden

15.09.18 – 29.09.18 Plussreiser Kypros
10.10.18 – 14.10.18 Møter i kretsen, inkl haustmøte 14.okt sm Jarle Berland, Midthordland                                                       17.10.18 – 28.10.18 Møteaksjon Molde sm Irene Nordmøre og Romsdal
08.11.18 – 11.11.18 Miniarbmøte og lederkonferanse ImF
14.11.18 – 25.11.18 Aksjon i kretsen sm Irene Sunnmøre
05.12.18 – 09.12.18 Møter i kretsen, sm Jarle Berland, Nordmøre og Romsdal
13.12.18 – 16.12.18 Stjernedryss sm Irene Sunnmøre

 

 

REISERUTE Irene

12.06.18 – 17.06.18  ImF Sør, Flekkefjord sm Marit  
03.07.18 – 07.07.18 Fangekasa bibelcamp sm Marit
 09.07.18 – 15.07.18 Lyngdal Bibelcamp, m Marit ImF                                                                                      27.08.18 – 28.08.18 Personaldager ImF
15.09.18 – 29.09.18 Plussreiser Kypros                                                                                                                 17.10.18 – 28.10.18 Møteaksjon Molde sm Marit Nordmøre og Romsdal                                                          08.11.18 – 11.11.18 Miniarbeidermøte og lederkonferanse ImF
14.11.18 – 25.11.18 Aksjon i kretsen sm Marit Sunnmøre                                                                       13.12.18 – 16.12.18 Stjernedryss sm Marit Sunnmøre

 

 
 

Vi holder ut fordi Jesus har kalt oss,  Indremisjonen har sendt oss og mange ber for oss.

Derfor takker vi for familie og venners støtte. For forbønn. Og for Jesu løfte om aldri å slippe eller forlate sine.
Vårt motto i ImF er «Med Guds ord til folket» Det gir oss frimodighet og glede.
Stadig nye mennesker må få høre at
«Gud elsket verden så han ga sin sønn den enbårne, så hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.»
HILSEN MARIT OG IRENE