Reiserute

REISERUTE FOR MARIT OG IRENE   2015

IRENE KROKEIDE ALNES

02.01-05.01.15 Arbeidermøtet ImF

21.01-25.01.15 Rennebu sm Marit

30.01-11.02.15 Si-Reiser, USA sm Marit

24.02-01.03.15 Sunnmøre, Vigra sm Marit

11.03-15.03.15 ImF Sør, Rosseland sm Marit

17.03.15 22.03.15 Samskipnaden, Tysnes sm Marit

06.05-10.05.15 ImF Sør, Hornes sm Marit

06.06.15 ISIS Notodden

20.07-26.07.15 Lyngdal Bibelcamp sm Marit

I tillegg til dette, er Irene programprodusent i P7 i 50 % stilling.

 

 MARIT STOKKEN

02.01-05.01.15 Arbeidermøtet ImF

13.01-18.01.15 Sunnmøre, Hundeidvik

21.01-25.01.15 Rennebu sm Irene

30.01-11.02.15 Si-Reiser, USA sm Irene

18.02-22.02.15 Samskipnaden, Øvrebygda

24.02-01.03.15 Sunnmøre, Vigra sm Irene.

11.03-03.15 ImF Sør, Rosseland sm Irene.

17.03-22.03.15 Samskipnaden, Tysnes sm Irene.

02.04-06.04.15 Sunnmøre, Påskemøter

15.04-19.04.15 Samskipnaden, Ølensvåg

21.04-26.04.15 Samskipnaden, Norheimsund sm Arne Pareli Pedersen

06.05-10.05.15 ImF Sør, Hornes sm Irene

20.05-25.05.15 Nordhordland, Romarheim sm Arne Pareli Pedersen

06.06. 15 ISIS, Notodden

10.06-14.06.15 Rogaland, Suldal

16.06-21.06.15 Haugesund

20.07-26.07.15 Lyngdal Bibelcamp sm Irene

 

Vi holder ut fordi Jesus har kalt oss,  Indremisjonen har sendt oss og mange ber for oss.

Derfor takker vi for familie og venners støtte. For forbønn. Og for Jesu løfte om aldri å slippe eller forlate sine.
Vårt motto i ImF er “Med Guds ord til folket” Det gir oss frimodihet og glede.
Stadig nye mennesker må få høre at
Gud elsket verden så han ga sin sønn den enbårne, så hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.
HILSEN MARIT OG IRENE