OSTERØY 21.-24. april

Velkommen til møter på Osterøy 21.-24. april! Møtene blir i Hauge bedehus
alle kvelder kl 19.00. Bønn kl 18.30!
Be for Osterøy! Be for møtene og be for oss!
DU er så velkommen!

HAFSLO 9.-13. februar

9.-13. februar ønsker vi velkommen til møter på Hafslo i Indre Sogn.
Alle møtene blir på LYNGMO UNGDOMSSENTER hver kveld kl 19.30.
Bønn kl 19.00.
Å samles om Jesus, er vitaminer i hverdagen!
DU er varmt velkommen!
Takk til deg som vil være med oss i bønn!

GODT NYTTÅR

Det er spennende å leve! Sammen med Jesus kan du gå trygt videre!
Ønsker deg et godt og velsignet nytt år med disse linjene:

«Sørg ikke for dagen i morgen,
Jesus skal sørge for den.
I dag som i går, fra år til år
har han omsorg for deg, kjære venn!

Frykt ikke for natten som kommer,
hvil i Guds mektige hånd.
Han leder din fot, gir sjelen din mot,
han vil løse hvert tyngende bånd!

Tro ikke at Herren har glemt deg,
løftene hans står ved lag.
Hør Mesterens ord, Gud dekker sitt bord
med den hjelpen du trenger i dag!»
Haldis Reigstad

STRANDA 24.-28. november

24.-28. november ønsker jeg velkommen til møter i bedehuset på Stranda!
Møtetid:
Onsd, tors og fred kl 20.00
Lørd kl 18.00
Sønd kl 11.00
Bønn en halv time før!
La oss samles i bønn om å få møte Jesus sammen!
Takk til deg som ber!
Hilsen Marit