Forbønn

Her kan du sende inn dine ønsker om forbønn!

Marit og Irene vil ta det med når de ber, og i forbønnstunder der de har møter.
Gud hører bønn, så vær frimodig og send inn ditt bønneemne på denne adressen.

Send e-post: Klikk her

BØNNENS MAKT.

Apg 12:12 Mange var samlet der og bad.

Er det lenge siden du har bedt sammen med noen?
Kjenner du noen du kan be sammen med?

Det er en utrolig kraft i bønn.

En enkel bønn til en mektig Gud har forvandlet historien, og formet fremtiden. Du som kjenner bibelen kan bare tenke på Hanna som bad i tempelet om en sønn. Hun fikk Samuel, Guds talerør til et folk som var blitt forført av dårlige ledere. Tenk på profeten Elias. Han bad en bønn til Herren foran et alter og et folk som hadde fulgt avgudene. Herrens ild slo ned og fortærte offerkjøttet og alt folket erkjente at Herren er Gud. Så sier Herren at du og jeg har samme rett som disse til å be. Dagens ord er hentet ifra den gang Peter ble satt i fengsel, og de skulle ta hans liv. Da kom vennene hans sammen for å be for han, og en engel ledet han ut av fengselet, så han reddet livet.

Vi må be som aldri før!

Folket vårt trenger det. Misjonærene trenger det. Den lidende kirke i verden trenger det. Vi overlever ikke som kristne uten bønn. Ikke forsamlingene våre heller. Bønn er kabelen til den Himmelske kraftstasjon.

BIBELEN SIER OM BØNN

Matt 7:7:
Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne.
Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.

Matt 9:38:
Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!

Matt 18:19:
Atter sier jeg dere: Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen.

Joh 15:7
Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.

Joh 16:24:
Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen.

Ef 6:18:
Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige, og be også for meg, at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet –

Matt 5:44:
Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere

Matt 26:41
Våk og be for at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig

Kol 1:9:
Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dag vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand,

Jak 1:5:
Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud – for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse – og så skal han få den.

Jak 5:13-15
Lider noen blant dere ondt? La ham be! Er noen glad til sinns? La ham lovsynge! Er noen blant dere syk? La ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp,  og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.