MØTENE FORTSETTER I MOLDE

Så har vi hatt to uker med møter i Molde! Jesus har gjestet oss med fornyelse og frelse. Enda en gang har vi fått sett Jesu omsorg!
Nå forstetter møtene fra onsdag 3. – søndag 7. mars.

Hverdager starter møtene kl 19,00
Søndag kl 19,00.
Bønn en hav time før hvert møte.

Vi takker alle som har vært med i bønn, og ber om forbønn videre!

 I dag er nådens dag! I dag er Gud å finne!