LISTA 14.-19. september

Det blir møter på Lista tirsd 14.- sønd 19. september. Du er velkommen til «Betlehem» på Borhaug alle kvelder kl 19.30. Bønn kl 19.00
«Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti!» Salme 119, 105
TAKK til deg som er med oss i bønn for Lista!
Hilsen Marit og Irene

Farsund 8.-12. september

Denne uken ønsker vi velkommen til møter i Farsund bedehus 8.-12. sept!
Onsdag, torsdag, fredag, og lørdag
er møtene kl 19.30.
Søndag kl 18.00.
Bønn en halv time før.
Vi er heldig som har en Bibel å åpne. Så la oss samles og sette fokus på det Jesus vil gi oss!
Du er varmt velkommen!
TAKK til deg som er med oss i bønn!
Be for Farsund!
Hilsen Marit og Irene

LYNGDAL BIBELCAMP 12.-18. juli

12. – 18. juli blir vi på Lyngdal bibelcamp i år! Hver kveld fra mandag til søndag deltar vi med tale og sang på kveldsmøtene kl 19.30. Det er bønn kl 19.00.
Gunstein Nes taler på bibeltimene kl 10.30.
Randi og Sverre Dag Ljønes har ansvar for kveldsåpent denne uken. Ellers er det opplegg for barn og unge som vanlig!
Du er velkommen!
Så er vi selvfølgelig takknemlig for forbønn!

HAN ER OPPSTANDEN!

I. Påskedag! I dag feirer vi det største som har hendt i historien! DA KOM EN MORGEN!
Jesus lever!
Du kan være med oss på digitale møter fra ImF Straume i dag.
Marit taler kl 11.00
Irene taler kl 19.00
Gud velsigne dagen din!

GOD PÅSKE

Vi ønsker God påske med denne møtesending fra Blindheim bedehus.
Møteleder: Johan Halsne, kretselder i ImF Sunnmøre. Andakt: Irene Krokeide Alnes. Sangere: Emilie Lindberg, «O Store Gud» Og «Min stund på jorden vil jeg gi deg Jesus». The Crist Family: «Lift up the cross» /. Marit og Irene: «Det skal komme en dag

Ønsker dere alle en velsignet påske. SKJÆRTORSDAG, dagen da Jesus hadde det siste måltid med disiplene. Han visste at alle ville svikte ham- men han vasket deres føtter, og hans kjærlighet til dem, kom aller sterkest til syne, gjennom den lidelse som fulgte fra denne stund. Påskehøytiden er så mettet med dramatikk, at det overgår alle krimserier og romaner. DETTE ER VIRKELIGHET. DETTE ER DEN RENE -SOM BLE GJORT TIL ALL SYND SOM MENNESKEHETEN HAR GJORT FRA TIDENS MORGEN TIL TIDENS ENDE. På Golgata hengende på det midterste kors, skjedde soningen i Jeus død og blod. INGEN kan noen gang si til Jesus: «Du sonet ikke mine synder» Derfor står det i Guds ord: «Han er såret for våre overtredelser, knust for våre missgjerninger, straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått legedom» Jesaias 53.
Du kan også følge påskemøtene fra ImF Straume på facebook/Youtube