Reiserute

REISERUTE FOR MARIT OG IRENE  Vår og sommer 2020

Marit Stokken Berland
08.01.20-19.01.20 Sunnmøre, Hundeidvik sm Irene
27.01.20-30.01.20 Bibelskolen Bildøy,  sm/Irene
31.01.20-02.02.20 Midthordland, Storebø sm/Irene
05.02.20-09.02.20 Samskipnaden, Skånevik
12.02.20-16.02.20 Haugesund sm Jarle
25.02.20-25.02.20 Bjørkelangen ImF sm Irene
26.02.20-01.03.20 Halden, Glenne Misjonshus sm/Irene
04.03.20-08.03.20 Sunnmøre, Stranda sm Jarle
18.03.20-29.03.20 Sogn og Fjordane sm Jarle
03.04.20-05.04.20 Nordmøre og Romsdal, «God påske» Frænabu sm/ Jarle
09.04.20-12.04.20 Midthordland, Påskemøter Straume sm/Jarle
15.04.20-19.04.20 Nordhordland, Hauge på Osterøy
29.04.20-03.05.20 ImF Sør, Finsland sm/ Irene
05.05.20-10.05.20 ImF Sør, Kvinlog sm/ Irene
20.05.20-23.05.20 Plussreiser, Blomstringstur til Hardanger, sm/ Irene,
                                Klaus Muff, Svein Bjarne Aase, Jakob Middelthon
03.06.20-07.06.20 ImF Rogaland, Sand og Suldal sm/Jarle
08.06.20-11.06.20 ImF Rogaland, seniorleir sm/Jarle
11.06.20-14.06.20 ImF Rogaland, Brusand sm/Jarle
29.06.20-05.07.20 Lyngdal Bibelcamp sm/Irene
12.09.20-22.09.20 Plussreiser Kypros sm/ Ragnar Ringvoll og Irene

Irene Krokeide Alnes
08.01.20-19.01.20 Sunnmøre, Hundeidvik sm/ Marit
27.01.20-30.01.20 Bibelskolen Bildøy, sm/Marit
31.01.20-02.02.20 Midthordland, Storebø sm/ Marit
25.02.20-25.02.20 Bjørkelangen. sm/ Marit
26.02.20-01.03.20 Halden, Glenne Misjonshus sm/Marit
29.04.20-03.05.20 ImF Sør, Finsland sm/ Marit
05.05.20-10.05.20 ImF Sør, Kvinlog sm/ Marit
20.05.20-23.05.20 Plussreiser, Blomstringstur til Hardanger sm/Marit,
                                Klaus Muff, Svein Bjarne Aase, Jakob Middelthon
29.06.20-05.07.20 Lyngdal Bibelcamp sm/Marit
12.09.20-22.09.20 Plussreiser Kypros sm/ Ragnar Ringvoll og Marit

Vi holder ut fordi Jesus har kalt oss,  Indremisjonsforbundet har sendt oss og mange ber for oss.

Derfor takker vi for familie og venners støtte. For forbønn. Og for Jesu løfte om aldri å slippe eller forlate sine.
Vårt motto i ImF er “Med Guds ord til folket” Det gir oss frimodighet og glede.
Stadig nye mennesker må få høre at
“Gud elsket verden så han ga sin sønn den enbårne, så hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.”
HILSEN MARIT OG IRENE