Reiserute

REISERUTE FOR MARIT OG IRENE  2022

18.06  – 26.06  Pluss-Reiser Finnmark
sm Steinar Harila
11.07  – 17.07 Lyngdal Bibelcamp
19.07. – 20.07 Justøy Bibelcamp
15.09. – 18.09. Bjorliheimen. Bibel, sang og natur

 

  

Vi holder ut fordi Jesus har kalt oss,  Indremisjonsforbundet har sendt oss og mange ber for oss.

Derfor takker vi for familie og venners støtte. For forbønn. Og for Jesu løfte om aldri å slippe eller forlate sine.
Vårt motto i ImF er «Med Guds ord til folket» Det gir oss frimodighet og glede.
Stadig nye mennesker må få høre at
«Gud elsket verden så han ga sin sønn den enbårne, så hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.»
HILSEN MARIT OG IRENE