Reiserute

REISERUTE FOR MARIT OG IRENE  VÅREN 2019

MARIT:
REISERUTE MARIT VÅREN 2019

09.01.-13.01 Midthordland, Florvåg.
12.01. Samlingsfest på Nordre Haugland
16.01.-20.01  Rogaland sm Jarle
23.01.-27.01. Haugesund sm Jarle
06.02.-17.02. Sunnmøre, Ørsta sm Irene
20.02.-24.02. Nordmøre og Romsdal
06.03.-17.03  Sogn og Fjordane, Hafslo 2.uka sm Irene
26.03.-29.03 Personaltur
03.04.-07.04 Samskipnaden, Ølen og Ølensvåg
09.04.-11.04 Sandnes, Fredheim sm Irene
12.04.-14.04 Påskemøter Kvinatun sm Irene
24.04.-28.04 Finnmark, Vardø sm Irene
01.05.-05.05 Vestfold, Tjølling sm Jarle
28.05.-02.06 Rogaland, Sand/Suldal sm Jarle
03.06.-06.06 Rogaland, Seniorleir Ognatun sm Jarle
18.06.-23.06. Imf Sør, Sangmøter i kretsen. Sm Irene
21.06  Konsert i Flekkefjord sm Irene
22.07.-28.07 Lyngdal Bibelcamp sm Irene
31.07.-02.08 Bibelcamp i Haderup, Danmark sm Irene

IRENE:
REISERUTE IRENE VÅREN 2019

06.02-17.02 Sunnmøre, Ørsta sm Marit
13.03.-17.03 Sogn og Fjordane, Hafslo sm Marit
09.04.-11.04 Sandnes, Fredheim sm Marit
12.04.-14.04 Påskemøter på Kvinatun sm Marit
24.04.-28.04 Finnmark, Vardø sm Marit
18.06.-23.06 Sørlandet sm Marit
21.06 Konsert i Flekkefjord sm Marit
22.07.-28.07 Lyngdal Bibelcamp sm Marit
31.07.-02.08 Bibelcamp i Haderup, Danmark

 

 

Vi holder ut fordi Jesus har kalt oss,  Indremisjonen har sendt oss og mange ber for oss.

Derfor takker vi for familie og venners støtte. For forbønn. Og for Jesu løfte om aldri å slippe eller forlate sine.
Vårt motto i ImF er “Med Guds ord til folket” Det gir oss frimodighet og glede.
Stadig nye mennesker må få høre at
“Gud elsket verden så han ga sin sønn den enbårne, så hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.”
HILSEN MARIT OG IRENE