Om Gud

Vi anbefaler en tur til OmGud.net

OmGud.net er en interaktiv vandring som kan hjelpe deg til å bli bedre kjent med Gud. Vandringen har fem steg, som fører videre til en bønn.

Du er velkommen til å besøke denne siden!