LØLAND BEDEHUS 31. oktober

SØNDAG 31. oktober KL 15,00 blir det møte på LØLAND BEDEHUS!
Det ligger i Ytre Sogn, noen kilometer fra Lavik. Ta deg en tur denne ettermiddagen!
Du er hjertelig velkommen!

«La alle dem som søker deg, fryde og glede seg i deg!
La dem som elsker din frelse alltid si: Høylovet være Gud!»

Salme 70,6

Ha en god helg!

Hilsen Marit