MØTENE I BERGEN ER I GANG

Ja, da er møtene i gang med litt forandring i programmet. Legen har fortsatt sykmeldt Marit, så hun kommer ikke til Bergen. Derfor blir det Edvard Thormodsæter og Irene denne uken. Sveinung Andersen blir også med og synger sammen med Irene de fleste kveldene. Andre sangkrefter deltar også. I går kveld var det 240 mennesker på møte, og en god start. Ta deg en tur til ”Betlehem”, og takk til alle dere som er med i bønn!
Hilsen Marit og Irene