ÅRSMØTE MED FRELSE

Årsmøter er i grunnen mye forhandlinger og tørre tall.

Men samtidig er det også der vi møtes fra forskjellige forsamlinger, og kan dele gleder og smerter i arbeidet. 

På Årsmøte får en også ny inspirasjon og påfyll til å satse med friskt mot på nye oppdrag og utfordringer.
Årsmøtet iNordhordland Indremisjon var en fin og sterk opplevelse.

Det var inspirerende å se de mange ungdommer  som også fylte festsalen på Folkehøgskolen.
Unge arbeidere fikk fortelle om sin glede i tjenesten. De fortalte om samlinger de har for å trenge dypere inn i Guds inspirerende ord.
Så fikk vi være vitne til at mennesker søkte frelse  på Årsmøtet

BØNNENS ÅR.: Det ble særlig lagt vekk på at  de ønsker «et bønnens år» i Nordhordland Indr.
Det oppfordres til Bønn i starten på alle møtene. Bruk tid i til bønn i smågrupper, på styremøter og i personlig andaktsliv.

En bønnefolder ble utdelt. Den ga en varm og inspirerende innføring i hvordan en gjennom bønn og forbønn kan bære arbeidet, og inspirere til seier og fremgang i tjenesten!
ALT DERE BER OM I MITT NAVN SKAL DERER FÅ
FOR AT DERES GLEDE SKAL BLI FULLKOMMEN!Joh 16.24

Jesus sa også:

 Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst! Luk 10

Lykke til med denne bønnetjenesten. Bønn er jo å koble Jesus inn!
Måtte mange flere kretser bli innspirert til det samme bønneopplegget.

Hilsen Marit og Irene