VELKOMMEN TIL MØTER I STJØRDAL BEDEHUS 11.-22. APRIL

Dette er den fine golfbanen i Stjørdal.
Stjørdal er en perle i naturen, men der er også mye fint kristent arbeid i byen.

Onsdag 11. Starter vi opp med møteaksjon i Stjørdal bedehus.
Møtene er hver kveld untatt mandag.
Bønn kl. 18,45
Møte kl. 19,30
Møtene blir sendt på radio, og kan høres på internettradio: www.budstikkaradio.no

Møtene sendes fra torsdag 12/4 og fram til søndag 22/4
kl.20-22. Reprise kl. 01.00 -03.00

Vær med i bønn for Stjørdal og Trøndelag

«Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus.”
Filip.4:19

Velkommen til møtene

Hilsen Marit og Irene

HER adressen til bedehuset.