Skånevik 20.-21. sept

Vi ønsker deg velkommen til møter i Skånevik bedehus
onsdag 20. – torsdag 21. september.
Begge kvelder kl 19.30
Bønn kl 19.00
Takk til deg som er med oss i bønn!
Hilsen Marit og Jarle

EIDSVÅG I ROMSDAL 30.aug – 3. sept.

Da ønsker vi velkommen til høstens første møteuke! DU er velkommen til bedehuset i Eidsvåg i Romsdal
onsd 30. aug – sønd 3. sept.
Hver kveld kl 19.00
Bønn kl 18.30
Tenk at vi får samles om Jesus og dele Guds ord!
Hilsen Marit og Jarle

JUSTØY BIBELCAMP 25. – 26. juli

Da ønsker vi deg velkommen og gleder oss til møter på Justøy bibelcamp igjen!
Tirsdag 25. juli:
Kl 10.30 Formiddagsseminar
Kl 19.30 Kveldsmøte
Onsdag 26. juli:
kl 10.30 Formiddagsseminar
Kl 19.30 Kveldsmøte
Ferie gir hvile – Guds Ord gir kraft!
Håper vi ser deg!
Hilsen Marit og Irene

LILLESAND 4.-7. mai

Vi ønsker velkommen til møter i LILLESAND 4.-7. mai!
Torsdag 4.5. Kl 19.00 Kveldsmøte
Fredag 5.5 Kl 19.00 Kveldsmøte
Lørdag 6.5 Kl 17.00 Jubileumsfest
Søndag 7.5 Kl 11.00 Gudstjeneste

Møtene er i Baptistkirken Betel
Birkelandsveien 126
Fyresmoen
LILLESAND
Takk til deg som er med oss i bønn for Lillesand, samlingene og alle som deltar!
Hilsen Marit og Irene