EIDSVÅG I ROMSDAL 30.aug – 3. sept.

Da ønsker vi velkommen til høstens første møteuke! DU er velkommen til bedehuset i Eidsvåg i Romsdal
onsd 30. aug – sønd 3. sept.
Hver kveld kl 19.00
Bønn kl 18.30
Tenk at vi får samles om Jesus og dele Guds ord!
Hilsen Marit og Jarle

JUSTØY BIBELCAMP 25. – 26. juli

Da ønsker vi deg velkommen og gleder oss til møter på Justøy bibelcamp igjen!
Tirsdag 25. juli:
Kl 10.30 Formiddagsseminar
Kl 19.30 Kveldsmøte
Onsdag 26. juli:
kl 10.30 Formiddagsseminar
Kl 19.30 Kveldsmøte
Ferie gir hvile – Guds Ord gir kraft!
Håper vi ser deg!
Hilsen Marit og Irene

LILLESAND 4.-7. mai

Vi ønsker velkommen til møter i LILLESAND 4.-7. mai!
Torsdag 4.5. Kl 19.00 Kveldsmøte
Fredag 5.5 Kl 19.00 Kveldsmøte
Lørdag 6.5 Kl 17.00 Jubileumsfest
Søndag 7.5 Kl 11.00 Gudstjeneste

Møtene er i Baptistkirken Betel
Birkelandsveien 126
Fyresmoen
LILLESAND
Takk til deg som er med oss i bønn for Lillesand, samlingene og alle som deltar!
Hilsen Marit og Irene

GISKE 25.-26. april

Vi ønsker deg velkommen til møter på Giske bedehus 25.-26. april kl 19.30. Bønn kl 19.00
«Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.» Salme 119,105
Så la oss samles i takknemlighet!
Be for møtene!
Hilsen Marit og Jarle

BREMANGER 22.-23. april

Velkommen til sang- og musikk helg på Hauge bedehus i Bremanger 22.-23. april!

Lørdag 22. kl 18.00

Søndag 23. kl 15.00

Familien Kårstad fra Bygstad m.fl. blir med. Vi gleder oss til å treffe dere!

DU ER VARMT VELKOMMEN!

Hilsen Marit og Jarle

INNFJORDEN 13.-14. april

Velkommen til møter i Innfjorden bedehuskapell tors 13. – fred 14. april kl 19.30.
Bønn kl 19.00.
Vi har nettopp feiret påske og Jesu oppstandelse. La oss samles i takknemlighet!
Takk til deg som er med oss i bønn!
Hilsen Marit og Jarle