LYSGLIMT

Vi ønsker dere alle et velsignet godt nytt år. Det blir et annerledes år. Men vi vil gjerne sende noen videosnutter med en kort hilsen fra Jesus. Som en oppmuntring, inspirasjon, ja et lite lysglimt og gullkorn på vegen.
Siden det har blitt mindre muligheter til å samles på bedehusene, vil vi gjerne “besøke” deg likevel, gjennom disse videosnuttene på Facebook og etter hvert her på denne siden.
Hilsen Marit og Irene

GOD JUL!

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig,Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Jes 9,6
Ta imot det Han vil være for deg! God jul!

STRAUME FORUM 28.okt-1.nov

Denne uken ønsker vi velkommen til møter i Straume Forum på Sotra!
Onsdag 28.okt kl 19.30
Torsdag 29. okt kl. 11.00 Formiddagstreff på Fjell-ly
Torsdag 29. okt kl 19.30
Fredag 30. okt kl 19.30
Lørdag 31. okt kl 19.30
Søndag 1. nov kl 11.00 og 19.30
Bønn kl 19.00 hver kveld.
Du er så velkommen!
Takk til deg som er med oss i bønn!
Det er spesielle tider med korona og mye usikkerhet,
men smittevernregler vil bli fulgt.
La oss samles i bønn om å få møte Jesus sammen!
Han er der for oss i alle slags tider!
Hilsen Marit og Irene

TAU 21.-25. oktober

21. – 25. oktober ønsker jeg og Jarle velkommen til møter på
TAU BEDEHUS!
Onsdag kl 20.00
Torsdag kl 19.30
Fredag kl 19.30
Lørdag kl 19.30
Søndag kl 11.00
Bønn en halv time før.
Du er velkommen! Takk til deg som er med i bønn!
“Opplat mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov!”
Salme 119,18

Hilsen Marit og Jarle