FRÆNABU MISJONSSENTER 14. – 18. februar

Velkommen til møter på Frænabu Misjonssenter
onsdag 14. – søndag 18. februar.

Marit stokken og Jarle Berland
Hverdager kl 19.00
Bønn kl 18.15

Søndag kl 11.00 taler Jarle på Frænabu

Søndag kl 11.00 taler Marit på Molde bedehus.

Håper vi ser deg! Takk til deg som er med i bønn!8E1279E8-9EF4-4838-9137-C729E2C76ADA

NESSJØEN PÅ SOTRA 9. – 12. og 14. januar

Velkommen til møter på bedehuset på Nessjøen på Sotra
9.-12. og 14. januar!
Alle kvelder kl 19.00
Bønn kl 18.30
Lørdag 13. januar SAMLINGSFEST på FJELL-Ly kl. 18.00
«Så tenn i vårt hjerte din hellige ild! For alltid og evig vi hører deg til!»
Velkommen til møtene! Be for Sotra!
Hilsen Marit
14AADD54-5F2B-413D-9DD1-17D0411D18AA

MØTENE I BYGSTAD FORTSETTER 3.-7. januar

Før jul fikk jeg være i Bygstad i nesten tre uker. Det var fint å møte Jesus sammen med folket der. Å se en stor Gud i arbeid, er inspirerende! Nå blir det ny møteuke der, den første for meg i det nye året.

Derfor er du velkommen til bedehuset i Bygstad onsdag 3. – søndag 7. jan.

Møtene starter kl 19,30 hver kveld. Bønn kl 19.00

TAKK TIL DEG SOM ER MED I BØNN FOR BYGSTAD OG SUNNFJORD!

»HA TRO TIL GUD!» Mark 11,22

Hilsen Marit
0EA6E5C4-63D4-4BA1-B6CC-89CD05650987

GODT NYTTÅR!

I dag vil vi takke dere som har fulgt oss og bedt for oss i året som ligger bak! Også dette året har  Guds nåde og forbønn holdt oss oppe. Vi vil ønske dere et velsignet godt nyttår! La oss be om at det blir et år der Ordet og bønnen får være i sentrum i våre liv! Jesus har bruk for oss alle!

»Tenk hvilken nåde det er av Gud, at vi får være hans sendebud!»

»Herren, han som drar foran deg, han skal være med deg – han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs.» 5. Mos 31,8

Gud velsigne deg!

Hilsen Marit og Irene

17E79253-CF67-49AE-A122-2C934F60CF0E