EVJE 10.-14. april

Vi ønsker deg velkommen til møter på Evje bedehus 10.-14. april!
Hver kveld kl 19.30
Bønn kl 19.00
Flere sangkrefter deltar.
Så håper vi å se deg der! Takker også for forbønn for møtene!
«Det er ingen som Gud!» 5. Mos 33,26
Han er det vi samles om!
Hilsen Marit og Irene