GOD JUL!

imagesU5YYRRCV

Vi vil ønske alle våre lesere en god og velsignet jul med
sangen av Haldis Reigstad:

Gå inn til den gleda som ventar,
gå like til Betlehem.
Det barnet som ligg der i krubba,
skal gjera deg glad igjen.
Han rann som ein kvist or den tørre jord,
Guds lovnader kviler på han.
Det nyfødde livet der inne
frå døden oss frelsa kan.
2)
I natta som er utan ende,
ei strålande stjerne skin.
Den vegen du finn gjennom ordet,
går like til barnet inn.
Han rann som ein kvist or den tørre jord,
Guds frelse til menneske kom.
Vi ser i det nyfødde livet
den himmelske herlegdom.
3)
Gå inn i den fattige stallen,
gå inn til eit morgongry.
Der får du eit møte med Jesus,
i han vert du fødd på ny.
Han rann som ein kvist or den tørre jord,
Gud planta sitt heilage sæd.
:/:Vi bøyer oss stille for Kongen
Som kom til vår jord med fred.:/:

Tekst: Haldis Reigstad 1995
Tone: Irene Krokeide Alnes 2004

 

 

BYGSTAD 21.nov – 3. des.

Velkommen til møteserie på BYGSTAD BEDEHUS 21. nov – 3. des.

Tirsdag 21. nov – fred 24. nov kl 19.30

Lørdag 25. nov IKKE MØTE

Søndag 26. nov Kl 16,30

Mand 27. nov IKKE MØTE

Tirsdag 28. nov – lørd 2. des kl 19,30

Søndag 3. des kl 11.00

Bønn en halv time før kveldsmøtene!

BC153126-B955-4D6B-AB29-BAC70D47FEB8

VALLE I SKODJE 1.-5. november

       Lysbilde 90DU er velkommen til møter i Valle bedehus, som
ligger ca 3 mil fra Ålesund i Skodje kommune.
Det blir møter hver kveld kl 19.00.
Bønn kl 18.30
Onsdag 1. nov. Sang av Runa Welle og Anne Lise Norstrand
Torsdag 2. nov. Sang av Morgan Berg
Fredag 3. nov. Sang av Vatne Musikkor
Lørdag 4. nov. Sang av Helene Rundereim
Søndag 5. nov. KL 11.00 Familemøte.
Sang av VALLE BARNEKOR  

Søndag kl 19.00 Sang av Kolbjørn Gjerde

Det er fint å samles for å ta imot det Jesus vil gi oss!
Be for Valle og takk til deg som er med i bønn!
Hilsen Marit

                                        

EIDSVÅG I ROMSDAL25.-29. oktober

IMG_0656
Jeg vil ønske velkommen til ny møteuke
på EIDSVÅG BEDEHUS:
Det blir møter hver kveld
fra onsdag 25.- søndag 29. oktober.
Hverdager hver kveld kl 19,30
Søndag kl 16,00
Bønn en halv time før møtene!

DU ER VELKOMMEN!
TAKK TIL DEG SOM ER MED I BØNN!

«Sier ikke dere at det ennå er fire måneder,
og så kommer høsten?

Se, jeg sier dere:
Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst!» Joh 4:35


Hilsen Marit