EIDSVÅG I ROMSDAL 30.aug – 3. sept.

Da ønsker vi velkommen til høstens første møteuke! DU er velkommen til bedehuset i Eidsvåg i Romsdal
onsd 30. aug – sønd 3. sept.
Hver kveld kl 19.00
Bønn kl 18.30
Tenk at vi får samles om Jesus og dele Guds ord!
Hilsen Marit og Jarle