MOLDE 16. – 28. februar

Så ønsker vi velkommen til møteaksjon i Molde bedehus.
Det blir møter hver kveld, men ikke mandag.
Møtetid:
Hverdager kl 19,30
Søndager kl 19,00
Søndag 21 februar blir det også møte kl 11,00.
Bønn en halv time før hvert kveldsmøte.

Det er godt vi skal få samles i forventning til en stor Gud!
Han har alltid omsorg for den ene. Vær med i bønn for Molde og Romsdalen!

«Herren er nær hos alle dem som kaller på ham,
hos alle som kaller på ham i sannhet.»
Salme 145,18