OSTERØY 8 – 13. juni

Denne uken er du velkommen til møter på Osterøy. Møtene skal være i VALESTRAND BEDEHUS hver kveld.
Møtetid er kl 19,00
Bønn kl 18,30

Det er godt vi kan få samles om Guds Ord også i fine sommerkvelder, om det er sol eller regn ute.
Jesus har omsorg for oss, og vi skal få åpne vår Bibel for å ta imot hans Ord.

«DITT ORD ER EN LYKT FOR MIN FOT OG ET LYS PÅ MIN STI.» Salme 119,105
Takk til deg som ber!

Hilsen Marit

Comments are closed.