BILDER FRA SI-TUR TIL OBERAMMERGAU

Korset lyser over Byen Oberammergau.
Det er sterkt å se at hele byen er preget av den 10 årlige hendelsen der de fleste familier er representert med aktører i Passionsspelet                                                                        


«En by speler frelse” står det på veggen i Museet i Oberammergau. Det er verdt å ta en tur dit. Der får en vite historien bak Oberammergau spelet.
Da det på 1600 tallet herjet en pest i Europa, og Gud beviste at han holdt sitt løfte og sparte byen fra den dødelige pesten når folket i byen fremførte spelet med Jesu liv, hans død og oppstandelse.
Her er beviset på at Marit har vert i Alpene 🙂

TRYKK , og du hører og ser jodling og latter  i Alpene

Bussturer er jo flott når en får et fellesskap i bussen og god utsikt til vakkert landskap

Jon Teigen var også med gjengen til fjells.
Det var en fantastisk dag i Alpene. Tur med Gondol og friske takter sang og god mat «nesten» på toppen.
TAKK FOR SIST TIL ALLE SOM VAR SAMMEN MED OSS PÅ TUREN.
Det var en kjempetur som alle dere hadde en god del av æren for.
Hilsen Marit og Irene

Comments are closed.