KAST ALL BEKYMRING PÅ HERREN

DET ER ANKERFESTE SOM HOLDER!!!

BÆR EI PÅ BEKYMRINGER 

Bær ei på bekymringer for dagen du ei ser,morgendagen ligger i Guds hånd. Han for denne dag har kraft og nåde  nok beredt, du får ta den helt av Herrens hånd.
Du får hvile stille i hans hånd hver stund for stund, for den vakler aldri nådens faste frelsesgrunn. Bær ei på bekymringer for dagen du ei ser, morgendagen ligger i hans hånd.
2)
Han som metter spurven, han som markens liljer kler, skulle han ei sørge for ditt vel. Alt hva godt han tenke kan, hva til ditt beste er, gir han ut med glede til din sjel. Selv om moder glemmer barnet som hun bar engang, vil din faders kjærlighet deg følge dagen lang. Han deg aldri glemmer, si hva kan du ønske mer, han bevarer deg og gjør alt vel.
3)
Som den gode hyrde, han deg tar uti sin favn, ingen kan deg rive av hans hånd. Når ditt hjerte engstes han deg nevner ut ved navn, og all uro stilles
av hans hånd.Intet kan deg skille fra hans kjærlighet så rik, jeg deg ei forlater dette løfte han deg gir. Trygg og sikker kan du hvile i hans åpne favn, ingen kan deg rive av hans hånd.

Comments are closed.