Vår Gud er god

Det er solskinn i min sjel idag, bort svant alt kuldegys. Og alt omkring meg som er nytt, for Jesus er mitt lys.

Det er solskinn, sommer solskinn, og så fredfullt dagens timer går. Når jeg ser i Jesus åsyn inn, er det sollys i mitt sinn.

Trykk på bildet, sang av Godøy Barnekor. Vår Gud er god.