VOLDA 5. – 17. oktober


I to uker fremover blir vi med på  møteaksjon
i bedehuset i Volda. 
Det blir møter hver kveld unntatt mandag.
Møtetid er:
Hverdager kl 19,30.
Søndager kl 17,00
Bønn en halv time før.

Vi ønsker deg velkommen til møtene, og ber om forbønn for Volda!
Be om frelse og fornyelse!

«DEN ALLMEKTIGE, GUD HERREN,
TALER OG KALLER PÅ JORDEN
FRA SOLENS OPPGANG
TIL DENS NEDGANG.»
Salme 50,1

Hilsen Marit og Irene

Comments are closed.