OPTIMISTEN

OPTIMISTEN

Du har vel hørt om pessimisten og optimisten som datt opp i en fløtemugge. Pessimisten la seg til å dø med en gang, men optimisten kavde og kavde, og til slutt ble fløten til smør, og begge berget livet.

     Da jeg kjørte hjem fra ferie, kom jeg forbi et handlested langs veien der en av butikkene hadde navnet ”Optimisten.” Jeg smilte litt for meg selv til dette navnet. Kanskje eieren hadde ambisjoner, og i en tøff konkurranse, var han optimistisk og nektet å gi seg. Jeg fikk lyst til å handle der.

    Vi trenger optimisten i alle varianter. En som ikke lar seg stoppe om det går litt i motbakke. En som finner løsninger og når sine mål.

    Den største optimisten jeg har møtt, er Jesus. Han har alltid en løsning, alltid en utvei, og han tar ikke motet fra noen. Tvert imot. Bibelen er full av sterke løfter om hans hjelp og kraft og støtte. Han gir ikke opp å kalle mennesker til omvendelse. Enda de har stått ham imot år etter år. Han gir ikke opp sin kjærlighet til deg og meg, enda vi gang på gang viser oss uverdige til den. Han lytter til våre bønner, og svarer oss helt ufortjent igjen og igjen. Og i stedet for å dø av fortvilelse over våre synder, gir han sitt liv for at vi skal få leve som tilgitte syndere. I en tid der fremtiden ser mørk ut, sier Jesus at han skal skape en ny Himmel og en ny jord.  

2Tess 2:16f

Men han selv, vår Herre Jesus Kristus og Gud, vår Far, han som elsket oss og gav oss en evig trøst og et godt håp i nåde

Må han trøste deres hjerter og styrke dere i all god gjerning og tale!

Bli med på optimistlaget !!!

Neste uke
Marit har møter i Brekke i Sogn, og
 Irene er taler på Indremisjnen sin møteuke på Godøy.