SISTE INNSPURT TIL JUL

     En helt vanig dag. Du sitter intetanende på kafe sammen med flere andre… Så skjer noe helt uventet…. var det slik hyrdene på Betlehemsmarkene opplevde det da de voktet sauene tro? Klikk Her !                                                 

1. Jeg synger julekvad,
jer er så glad, så glad!
Min hjertens Jesus hviler
I stall og krybbe trang.
Som solen klare
smiler han pa sin moders fang.
:/: Han er Frelser min! :/:

2. A Jesus, du barnlill,
deg lenges jeg så til!
Kom, trøst meg allesinne,
tred inn om her er smatt,
la meg deg se og finne,
å, da har jeg det godt.
:/: Drag meg etter deg! :/:
Så ønsker vi deg og alle dine en velsignet Julehelg.
Takk for følge så langt.
HUSK AT DET BESTE I JULEN ER GRATIS.
Frelse, tilgivels og evig liv.
Hilsen Marit og Irene