FORTVILET?

Å komme i en slik situasjon
er få forunnt.
Men følelsen er vi vel alle kjent med.

Under forrige verdenskrig rapporterte en løytnant til sin general: ”Situasjonen er fortvilet.” Han fikk til svar: ” Det finnes ikke fortvilte situasjoner, bare fortvilte mennesker!” Bibelen gir oss mange eksempler på situasjoner som kan virke fortvilet.
Israel foran det røde hav, på flukt fra Farao. Hva skulle de gjøre? Gud åpnet en vei gjennom havet. De gikk tørrskodd over på bunnen.
Daniel ble kastet i løvehulen fordi han bad til den levende Gud. Situasjonen var ikke håpløs, for der var engler også.
Disiplene til Jesus ble livredde da stormen kastet båten hit og dit i bølgene. De trodde den siste timen var kommet. Men Jesus var der også. Derfor var aldri situasjonen fortvilet, håpløs eller umulig.

Våre vanskeligheter er Guds muligheter.
Vanskelighetene driver oss til ham, og han får mulighet til å vise hvem han er. Derfor ser troen både vanskelighetene og Herren. Hør hva en annen general sa da fienden kom.
2Krøn 20:12:
Du vår Gud, vil du ikke holde dom over dem? For vi har ikke styrke nok til å stå imot denne store hæren som kommer mot oss,
og vi vet ikke hva vi skal gjøre. Men til deg er våre øyne vendt.

Ønsker du hjelp til å be for noe, eller snakke med noen,
Så kan du skrive til oss, eller gå inn på OM GUD’linken (øverst)og få den hjelp og veiledning som finnes der!
Hilsen Marit og Irene