DA GUD SA: «NOK ER NOK!»

Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham: Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger.apg 9:4

   En forfølger av de kristne kan vinnes for Jesus. Beviset ser vi her. Vonde planer mot Guds rike, og de kristne kan stoppes momentant. 

 Gud er suveren. Han tar Paulus fra motstanderen, og velsigner ham slik at Guds folk har glede av gaven hans like frem til i dag.
Han var uredd, han var målbevisst, han var skarp.
I den vondes tjeneste ble han en skrekk for de kristne, men i Jesu hånd ble han til stor velsignelse.
Paulus omvendelse, er dagen da Gud sa ”nok er nok”. Nå hadde han” herjet” nok med de kristne. Nå skulle Guds vilje fullbyrdes.

    En liten gutt sa om ham, at han ”kolliderte” med Jesus. Det stemmer. En kollisjon er en bråstopp, der ingenting lenger er som før. Ofte er kjøretøyet ødelagt, og passasjeren skadet. Kollisjoner kan også ende med dødsfall.

Vi ser parallellene i Paulus kollisjon. Forfølgelsen av de kristne fikk en bråstopp. Han mistet synet. Ja, den gamle Saulus døde omtrent momentant. Fra nå av visste han at Jesus lever. Han visste at de han forfulgte var Jesu utvalgte, og at Jesus var ett med dem. Saulus sitt fremkomstmiddel hadde vert hat og forakt. Det ble knust. Helt hjelpeløs på grunn av sin blindhet, måtte de andre leie ham inn i byen.

    Den som tror Jesus er død, kan få seg en overraskelse. De kan ”kollidere” med han som fremdeles leter etter menneskene.
Ikke gi opp å be for de som arbeider imot Jesus. De også er dyrebare sjeler som Jesus døde for.

God helg. Hilsen Marit og Irene

Comments are closed.