GOD PÅSKE

Gå inn i Getsemane, gå inn til din frelsermannn!
Gå inn der lærer du bønn,
gå inn og lær av Guds sønn.
Bered ditt sinn, gå inn, gå inn
med fred og bed! 

Gå ut til Golgata, og se på din frelsermann!
Gå ut, der ser du din synd.
Gå ut, der ser din skam.
For straffen stor i gjerning, ord,
ble lagt på ham. 

Gå så i hagen inn, med all denne frykten din!
Gå inn, han byder deg kom!
Gå inn, se graven er tom.
For dødens makt ble underlagt,
av ham Guds Lam.

 Gå så i livet ut, og lev for din frelsermann.
Blir foten såret og trett,
gjør Jesus vandringen lett.
Blir veien slem, så gå kun frem,
du når ditt hjem!

 Tekst og mel.: Finn Emanuel Olsen 

Comments are closed.