KNARVIK I NORDHORDLAND 25.-29. mai

Denne uken er du velkommen til møter på
Knarvik Misjonshus i Nordhordland.
Det blir møter hver dag fra onsdag til søndag.
Møtetid:
Onsdag – lørdag kl 19,30
Bønn kl 19,00
Søndag kl11,00

Det er godt vi kan samles om en stor Gud som har omsorg for oss alle. Han vet også hva du trenger!

Håper vi ser deg på møtene, og takk til deg som ber!

«Om han bærer alene vår jord
i sine hender,
Likevel vet jeg at han
kan bære deg.»

Hilsen Marit og Irene