ALLTID BEREDT FOR DEG

Der er en som alltid er beredt til å hjelpe deg. En som aldri tar blikket bort fra deg. Han våker over deg når du sover. Han lider med deg når du har det vondt. Han lytter til dine bønner og er ikke sen med å svare. Tvert imot, han gir deg mye mer enn du ber om. Han lar sin sol gå opp over vonde og gode. Han setter englevakt om alle sine barn. Han griper inn og hjelper deg også før du ber. Lenge før du tenkte på han, tenkte han på deg.
Ja, før du ble skapt, hadde han deg i sine tanker. Han kjenner nøyaktig til hvor fantastisk du er blitt til i mors liv da du bare var et foster (salme 139).
Hans interesse for deg er ikke passiv. Nei, den er mer intens og varm enn den sterkeste kjærlighet du kan tenke deg. Hans kjærlighet dør aldri. Den blir aldri grå og kjedelig. Den er ustanselig. Selv om mennesket aldri bryr seg om Ham, så bryr han seg ikke mindre om dem. Han er alltid beredt til å tilgi synd. Til å gjenopprette brist, og oppreise falne.
Millioner av mennesker i denne verden har møtt denne kjærlighet, og opplevd dens legende virkning i sitt liv. Mennesker har også opplevd hvordan denne kjærlighet har smeltet hat og føyet sammen ødelagte relasjoner.
Denne kjærlighet kommer fra Jesu hjerte, han som fra skapelsen av var beredt til å dø på et kors og oppstå til frelse for oss!
Mine øyne har sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn. Luk 2:30-32