DISIPLER

     Ja, så er generalforsamlingen i Indremisjonsforbundet over! Det er fint å samles til slike dager.Vi sitter på møter, forhandlingsmøter og konserter. Barna har sine egne opplegg, og stortrives.
     Det er godt å møte Jesus sammen, og dele tanker og visjoner om kalle  Jesus gav til misjon i vårt eget folk. Vi får lytte til forkynnelse som utfordrer oss, ikke minst fra Broder Yun, også kalt for ”Den himmelske mann”! Han kommer egentlig fra Kina, men bor nå i Europa. Hans mor ble frelst i kjølvannet av norske misjonærer sitt arbeid. Marie Monsen har betydd mye for mange i området han kommer fra.

     Han vet hva lidelse og forfølgelse er, han vet at det kan koste å følge Jesus. Men etter flere år i fengsel for sin tro og tjeneste, er han like frimodig med sitt vitnesbyrd.

Mottoet på GF var ”disipler”, og Broder Yun ble berørt av det. Han var glad for at et land i Europa tar dette på alvor. Til avisen Dagen sier han:

”Det trengs ikke mer religion i Europa, men kristne må se at det er stor forskjell mellom å være en troende og en disippel. En disippel må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge Ham, hvert minutt av livet.”

     Det var rørende å merke omsorgen Broder Yun hadde for det norske folk i en vanskelig tid. Han ber for oss alle, og ønsker at vi sier ja til kallet og går for Jesus!

     Han ber oss alle komme med våre ”to fisker og fem brød”, og gi det til Jesus. For at enda flere kan bli kjent med Jesus. ”Ingen ytre ting mangler, men det trengs at Guds levende ord forvandler liv,” utfordrer Yun.

Må Jesus forvandle liv i tiden som kommer!