ÅLESUND BEDEHUS 11-16 OKTOBER

Velkommen til møtene i Ålesund Bedehus.
Møtene starter klokka 19.00 hver kveld
Bønn klokka 18.30

Sangkrefter i tillegg til oss deltar flere kvelder.

Det er alltid godt å være i Ålesund bedehus. En føler seg varmt velkommen, og bedehuset i Ålesund har gjennom alle tider vert en resurs for byen.
Mye bønn er bedt fra dette bedehuset for både by og land. Og vi er glad for alle som vil være med å be om at Gud må velsigne møtene, byen og folket.
Jer 22:29:
Land! land! land! Hør Herrens ord!