ØRSTA 5. – 8. desember

Denne uken er du velkommen til møter i Ørsta!

Møtene blir slik:
Onsdag kl 19,00 ØRSTA BEDEHUS
Torsdag kl 19,00 ØRSTA BEDEHUS
Fredag kl 19,30 ÅMDAL BEDEHUS
Lørdag kl 19,30 ØRSTA BEDEHUS 
Bønn en halv time før møtene!

Søndag 9 des kl 12,00 blir jeg med på
Storsamling for
Sunnmøre Indremisjon og Sunnmørskirka i Borghallen.

«Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. «
Salme 119,105
Advent er en fin tid med mange nydelige lys som stråler i mot oss.
Guds Ord er det viktigste av dem alle.
La oss be om at Jesus får tale til oss gjennom sitt ord disse dagene!

Hilsen Marit