TRESFJORD 6. – 10. mars

Tresfjord

Denne uken skal vi ha møter i  Tresfjord i Romsdal!
Møtene blir i Kyrkjelydshuset hver kveld fra onsdag 6. mars – søndag 10. mars.
Møtetid er kl 19,00
Bønn kl 18,30

«Når dine ord åpner seg, gir de lys!» Salme 119,130

Be for Tresfjord og Romsdal!
Velkommen til møtene!

Hilsen Marit og Irene