SKÅNEVIK 15. – 20. mai

image6[1]

Denne uken vil jeg ønske velkommen til møter på
bedehuset  i Skånevik
fra onsdag – 2. pinsedag

Det blir møter hver kveld kl 19,30
Bønn kl 19,00
17. mai er det fest til samme tid!!!

«Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, love hans hellige navn!
Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger!»
Salme 103,1-2
La oss samles i takknemlighet til en stor frelser!

BE FOR SKÅNEVIK! VELKOMMEN TIL MØTENE!

Hilsen Marit