BIG SISTER (storesøster) FOR VÅRE MEDMENNESKER.

20131101-130307.jpg
En evangelist kom i snakk med en forretningsmann. Han spurte henne hva hun holdt på med. ”Jeg holder på med et stort arbeid. Å kristne Norge!” Svarte hun. Da såg han skeptisk på henne, og synes vel at hun tok litt hardt i. ”Ja vil du at Norge skal bli et muslimsk land da?” Spurte hun. Nei, det ville han ikke.
Og etter en god samtale om disse ting, så klappet han henne på skulderen og ønsket henne lykke til i dette viktige arbeidet.

Ja, målet vårt er å gi Jesus til det Norske folk. Det er vårt guddommelige kall. For Kristus er oppstått, han lever, og han er redningen fra fortapelse, ensomhet, tomhet og hedenskap.

Vi går ikke med hatets budskap, men med budskapet om en kjærlighet som kan reise opp den svake. Og et håp om evig liv til alle som tar imot frelsen i sitt hjerte.

Bildet er tatt i Natanya i Israel. Det heter «Big sister» det handler om å hjelpe, trøste, være der.

Slik har Jesus kallet oss til å være storesøster, storebror til våre med mennesker. Da får Han vise sin kjærlighet til alle gjennom sine barn.

Joh 15.12
Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet!
Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner!

I Irenes kvarter snakker hun om hva som gjør kristendommen til MER enn en religion.