OPPTIMIST I ET NYTT ÅR

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that.
Hate cannot drive out hate; only love can do that. –
Martin Luther King, Jr.Himmel over Alnes Fyr

Her kan du høre om verdens største optimist

Vi er glad for vi kjenner verdens største optimist, Jesus.

Han som var med og skapte himmel og jord. Han som sier at Han har all makt i Himmel og på jord. Tenk han gir ikke opp. Han elsker hver enkelt av oss uansett hva vi snubler over og – i.

Han ber for oss alltid. Han kommer til oss med styrke og hjelp når vi trenger det.
Ja han er den største optimisten jeg har møtt. Han har alltid en løsning, alltid en utvei, og han tar ikke motet fra noen. Tvert imot. Bibelen er full av sterke løfter om hans hjelp og kraft og støtte. Han har satt oss inn i denne verden, og han har en plan. Vær derfor enda mer bevisst på å følge ham i det daglige livet.

Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag (Filip 1.6)

Takk til deg som ber for vår tjeneste. Gud velsigne deg i alle ting. Du kan følge med hvor vi reiser på linken til reiseruten.
Hilsen Marit og Irene