HVA HAR OLE PAUS OG KÅRE STEINSUND TIL FELLES

De synger en bønn. Ole Paus synger fra hjertets innerste dyp. Kåre Steinsund synger en bønn fra Jesu hjerte.
Det handler om bønn i P7,IRENES KVARTER.
ELISABETH Muhren ba en bønn som lita jente, hele hennes liv ble et bønnesvar. Hun tegnet et kart hun så inne i seg, uten å ha sett det før. I det landet fikk hun tjene Herren i mange år.
Det er spennende å be, du får svar.
En god bønn å be:
Men lær meg fremfor alt å kjenne
Din grenseløse kjærlighet
Den som kan tusen stjærner tenne
Når himlens stjærner dunkle blir
Den tørrer tåren som den skaper,
Og leger det den såret har.
Dens veg går gjennom det vi taper, den gir oss mere enn den tar (Jakob Paulli)

Bønnen som gleder Guds hjerte, er takken for alt han ga oss gjennom Jesus, og hans død og oppstandelse for all verdens synd.

20140410-093934.jpgBildet er fra Gravkirken i Jerusalem.