INSPIRASJONS SAMLING PÅ BORGUND FOLKEHØYSKOLE 21.april

 

n-borgundfhs-2012-773x434

Sunnmøre Indremisjon og Sunnmørskirka
inviterer til gudsteneste/inspirasjonssamling på                                                                                         Borgund Folkehøgskole
2. påskedag kl. 12.00.

Marit Stokken taler. Marit og Irene syng.

Opplegg for barna v/Ung Misjon, nattverd,
kollekt til Sunnmøre Indremisjon.
Etter Gudstjenesten blir det salg av middag (100,-) Gratis for barn under 10 år.
Velkommen fra hele Sunnmøre til samling om påskebudskapet!