BRATTHOLMEN 2. pinsedag, 9. juni

bedehuset-300x205b[1]
Velkommen til møte
på Brattholmen bedehus
på Sotra
2. pinsedag kl 11,00.

Pinse er høytid.
Pinse er grunn til takk!

Velkommen!

Hilsen Marit