STOREBØ 20. – 24. august

Denne uken ønsker jeg velkommen til møter på
STOREBØ BEDEHUS i Austevoll.

Onsdag kl 19,00 Møte
Torsdag kl 11,00 Formiddagstreff
kl 19,00 Møte
Fredag kl  19,00  Møte

Lørdag kl 17,30 Samlingsfest for Midthordland Indremisjon
Sang av Godt Nytt

Søndag kl 16,00 Oppstartmøte for Austevoll Indremisjonsforsamling

Be for møtene! Be for Austevoll!

Du er velkommen!

Hilsen Marit