TAKKNEMLIG FOR KALLET

M&I Evighetens morgen

 

1. oktober 1974 møttes vi første gangen.
Da hadde vi også vårt første møte sammen.
Vi er takknemlig for kall og tjeneste i 40 år.
«Tenk hvilken nåde det er av Gud,
at vi får være hans sendebud.»

Takk for alle støtte. Takk for all forbønn!
Takk at Jesus lever og styrker alle sine barn. 

«Jo lenger vi tjener ham, jo større han blir!»
Hilsen Marit og Irene