HORNELAND PÅ STORD 19.-30. November

Vi vil ønske velkommen til møteaksjon
Horneland bedehus på Stord!
Programmet blir slik:
Onsdag 19. kl 19,30
Torsdag 20. kl 11,00 Eldretreff
kl 19,30
Fredag 21. kl 19,30
Lørdag 22. kl 18,00 Familiesamling
Søndag 23. kl 19,30

Tirsdag 25. kl 19,30
Onsdag 26. kl 19,30
Torsdag 27. kl 19,30
Fredag 28. kl 19,30
Lørdag 29. kl 18,00 Familiesamling
Søndag 30. kl 11,00 Storsamling
Kl 19,30 Kveldsmøte

Bønn en halv time før møtene!

Velkommen! Takk til deg som er med oss i bønn!