RENNEBU 21.-25. januar

imagesZDFHIL6IDenne uken ønsker vi velkommen til møter i Rennebu!
Møtene blir i
SAMFUNNSHUSET I BERKÅK 

hver kveld fra onsdag 21.- søndag 25. januar.
Møtetid er 19,30
Bønn kl 19,00
Vi åpner vår Bibel, vi synger sammen og deler det Jesus vil si oss!

Buss fra Melhus skysstajon kl 18,00! Kr 100,00

Stopp langs E 6. Kontakt Arne Holte mob nr 90563548

Velkommen til deg som kan,
og
takk til deg som er med oss i bønn!
Hilsen Marit og Irene