ROMARHEIM 20.-25. mai

RomarheimDenne uken vil jeg ønske velkommen til møter             på Romarheim bedehus i Nordhordland.
Det blir møter hver kveld, og i helgen blir det pinsestevne. Det har lang tradisjon i bygden, de har hatt det siden 1898. Så her handler det om gode tradisjoner som blir holdt oppe.

Møtetider:
Onsdag – lørdag kl 19,30
Bønn kl 19,00

PINSESTEVNE:
Her blir også Marit Tingbø fra NLM med.
1. pinsedag:
Kl 11,00 Tale v/ Marit Stokken
Middag
Kl 14,30 Tale v/ Marit Tingbø
Kl 20,00 Nattverdmøte
2. pinsedag 
Kl 11,00 Tale v/ Marit Tingbø

«Hellig Ånd, vis oss Jesus, hans godhet og makt,
at han lever nå og er her i dag!»

Velkommen til møtene og takk til deg som er med i bønn!
God pinse!
Hilsen Marit