TAKK FOR 5 UKER PÅ VALDERØY

Så har vi avslIMG_2639uttet møtene på Valderøy!
Det ble 5 uker der vi møtte Jesus sammen med folket i Giske kommune.
I tillegg var det mange som lyttet på radio og nett.
Vi sitter igjen med en stor takk til Gud for denne tiden!
Et ord fra Åp 3,2 beskriver hva vi har opplevd:
«Våkn opp, og styrk det andre som var i ferd med å dø.»
En fornyende ånd har lagt over møtene, og vi har virkelig merket Guds omsorg. Mennesker som var på vei bort, har fått en ny start.
Vi lever i en hektisk tid, derfor er det mange som sliter i sitt kristenliv. En får ikke tid til å pleie samfunnet med Jesus og hverandre.Men når det blir møter over lang tid, er det lettere å finne en ledig kveld.Derfor har vi sett det enda en gang:
Møteaksjoner på 14 dager, er en viktig misjon i vår tid! Kanskje mer nødvendig enn på lenge.
Fellesaksjon mellom flere bygder, er også inspirerende! Å komme sammen og se at vi er mange, gjør godt!
Bønnering fra kl 06,00 – 24,00 hver dag har vært en veldig viktig bærebjelke. De som har vært med i den, har hatt ansvar for hver sitt kvarter om dagen. Det gir kontinuitet, og fellesskapsfølelse. De som er syke eller tatt avsides, har fått en viktig oppgave. De som lever midt i travelheten, har fått et fast tidspunkt som hjelper dem inn til Jesus!

Så igjen – TAKK TIL BÅDE GUD OG MENNESKER FOR FINE DAGER!
Hilsen Marit og Irene