GAMLEM 19.-24. april

60Denne uken skal jeg ha møter i Haram kommune på Sunnmøre. Derfor ønsker jeg velkommen til
Gamlem bedehus!
Hver kveld fra tirsdag 19. – lørdag 23. april kl 19,30.
Søndag 24. april kl 11,00.
Bønn en halv time før kveldsmøtene!

Hilser med Joh 10,27-28:
«Mine sauer hører min stemme;
jeg kjenner dem, og de følger meg.
Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt,
og ingen skal rive dem ut av min hånd.»
La oss samles og lytte til hva hyrden har å si oss. »

Be for møtene og vær velkommen!

Hilsen Marit