FELLESMØTER I SVEIO 2.-13. november

Da vil vi ønske deg velkommen til fellesmøter
fasade-1_jpg_largei Sveio kirke 2.-13. november,
alle dager unntatt mandag.

Onsdag 2. november kl 19,00 Sang av Kerysso

Torsdag 3. november kl 19,00
Fredag 4. november kl 19,00
Lørdag 5. november kl 16,00 Familiemøte
                                      Sang av barnekoret  BIA
Lørdag 5. november kl 19,00
Søndag 6. november kl 19,00 Sang av Kerysso
Mandag 7. november: IKKE MØTE!!
Tirsdag 8. november kl 19,30 
Onsdag 9. november kl 19,00 Sang av Kerysso
Torsdag 10. november kl 19,00 Sang av Kerysso
fredag 11. november kl 19,00 Sang av Sølvi, Dagfinn og Stina
Lørdag 12. november kl 19,00
Søndag 13. november kl 19,00 Lovsangsskor fra Haugesund Nordre Misj.
Bønn kl 18,30

Møtene blir arrangert av bedehusene i Sveio, menighetsrådet og pinsemenigheten Filadelfia.

Du er varmt velkommen!
Takk til deg som er med oss i bønn!

Hilsen Marit og Irene