ÅDLAND BEDEHUS, KARMØY 1.-4. desember

GU
2898175926Velkommen til møter på Ådland bedehus
fra torsdag 1. – søndag 4. desember.
Hverdager kl 19,30
Søndag kl 19,00
Bønn en halv time før.

Det er godt vi kan samles om Guds Ord også i travle adventstider.
Han vi samles om, brukte all sin tid for oss da han var her på jorden.
Derfor samles vi i takknemlighet!

Velkommen til møtene og takk til deg som er med i bønn! 
Hilsen Marit