RÆGE PÅ SOLA 6.-11. juni

IMG_0692Du er velkommen til møter
på Emmaus bedehus på Ræge.

Det ligger i Vigdelsvegen 18 i Sola kommune.
Det blir møter hver kveld
fra tirsdag til søndag 6.-11. juni.

Alle kvelder kl 19,00
Bønn kl 18,30
Takk til deg som er med i bønn!
Hilsen Marit